Vijesti

OBAVIJEST O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE 2020. GODINU, O OBRAČUNU GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE ČLANARINE

i PRIVOLA IZNAJMLJIVAČA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA U ODREĐENU SVRHU

1. OBAVIJEST O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE  2020. GODINU

Sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19), članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) te Zaključka Primorsko-goranske županije, Županijske skupštine Klasa: 021-04/19-01/5, Urbroj:2170/1-01-01/5-19-12 od 12. rujna 2019. godine, primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

TURISTIČKA PRISTOJBA za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:

OPĆINA BAŠKA

Smještaj u domaćinstvu

po glavnom i pomoćnom

krevetu

(Baška, Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska)

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe u kunama

350,00 kn

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni), a paušalni iznos turističke pristojbe mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31.7.tekuće godine ili u 3 jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31.7., drugi 31.8., treći 30.9. tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Za više informacija: Zakon o turističkoj pristojbi NN 52/2019, (992)

Zbog izvanrednog stanja izazvanim pandemijom koronavirusa COVID-19 donesen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (N.N. 36/20, 764 ; 25.03.2020.).

 

PREMA PRAVILNIKU OBVEZNICI SE OSLOBAĐAJU PLAĆANJA POLA IZNOSA GODIŠNJEG PAUŠALA I PLAĆANJA OBVEZE ZA POMOĆNE KREVETE

OPĆINA BAŠKA

(Baška, Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska)

Smještaj u domaćinstvu

-         po glavnom krevetu

(N.N. 36/20, 25.03.2020.)

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za 2020. godinu

 (u kunama)

175,00 kn

2. OBAVIJEST O OBRAČUNU GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE ČLANARINE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJASKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU  

Od 2020. godine na snazi je novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta/smještajnih jedinica u 2019. godini.

Za više informacija: 
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama NN 52/2019, (991)
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici NN 14/2020, (251)

Zbog izvanrednog stanja izazvanim pandemijom koronavirusa COVID-19 donesen Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/20, 1674 ;30.7.2020.)

PREMA PRAVILNIKU OBVEZNICI SE OSLOBAĐAJU PLAĆANJA POLA IZNOSA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA ČLANARINE I PLAĆANJA OBVEZE ZA POMOĆNE KREVETE

 Smještaj u domaćinstvu

– po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

– po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)

45,00

-50% - 22,50

30,00

-50% - 15,00

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)

80,00

-50% - 40,00

60,00

-50% - 30,00

Maksimalni broj kreveta/smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. godine te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta/smještajnih jedinica.

Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2019. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.
Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Turistička zajednica općine - Baška
IBAN: HR9110010051700827154
Model i poziv na broj: HR67 13077905320

Rata 31.7.2020.
Rata 31.8.2020.
Rata 30.9.2020.

Visine zaduženja po osnovi turističke članarine vidljiva su u sustavu eVisitor pod „Obavijesti TZ“. Napominjemo kako je obračun vidljiv samo obveznicima, ali ne i turističkim zajednicama. Ukoliko niste u mogućnosti sami provjeriti zaduženje, podatke možete dobiti u lokalnoj Turističkoj zajednici uz predočenje TAN liste – eVisitor.

U nastavku donosimo detaljne upute o pregledu zaduženja obveznika u eVisitoru i načinu plaćanja turističke članarine.

UPUTE ZA PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE

1. Nakon što ste se ulogirali u sustav E visitor na početnoj stranici pod oznakom "Obavijesti TZ"
2. Pod oznakom "Obavijesti TZ" vidljivi su podaci za uplatu i iznos turističke članarine s dospijećem plaćanja u tri rate. Podatke je potrebno prepisati na uplatnicu ili platiti putem internet bankarstva.

Plativo jednokratno do 31.07. ili u 3 rate s rokom dospijeća 31.07., 31.08., 30.09.

Ispunjeni TZ 2 obrazac i kopije uplata dostaviti u nadležnu Poreznu upravu najkasnije do 15 siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

3. PRIVOLA IZNAJMLJIVAČA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA U ODREĐENU SVRHU

Na službenim web stranicama TZO Baška objavljujemo podatke o iznajmljivačima. Kako bi ubuduće mogli imati na službenim stranicama podatke iznajmljivača molimo Vas da ispunite privole radi objave podataka , u skladu kako nalaže Zakon. Isti podaci biti će uneseni u sustav eVisitor te objavljeni na web stranici https://www.croatia.hr/hr-HR/smjestaj

Također možete dati privolu vezano uz dostavljanje obavijesti o uslugama i novostima (e-mail, newslettter) TZO Baška.

Za sva dodatna pitanja obratite se:
Turistička zajednica općine Baška
Kralja Zvonimira 114
HR-51523 Baška
tel.+385 51 856 817;

info@visitbaska.hr   
www.visitbaska.hr

Obavijest o visini turistiske pristojbe i turisticke clanarine + privola 18.08.2020.pdf

Natrag na vijesti

Turistička zajednica općine Baška

Adresa
Kralja Zvonimira 114, 51523 BAŠKA
Open in Google maps
Tel.
+385 51 856 817
Fax.
+385 51 856 544
E-pošta
info@visitbaska.hr

22.4°

Krk, Baška
23.09.2020 14:00

Vjetar
E 4 m/s
Vlaga
-%