Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica Općine Baška nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice Općine Baška koje se nalazi na adresi https://www.visitbaska.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.visitbaska.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. 

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga: 

 • slike nemaju pridružen prikladni opis (alt tekst), 
 • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip 
 • ne postoji mogućnost promjene kontrasta putem linka na stranici 
 • ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici 
 • ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom 
 • dostup do pojedinih rubrika izbornika putem tipkovnice je djelomična 
 • Pojedini dokumenti u .pdf obliku  nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati 
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • dio poveznica nije podcrtan. 
 • sadržaj pojedinih poveznica nije podcrtan i jasno opisan, 
 • kretanje kroz sadržaje stranice nije moguće isključivo putem tipkovnice.

Turistička zajednica Općine Baška radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti 

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice Općine Baška i vanjskih suradnika iz digitalne agencije www.nivas.hr. Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. 

Turistička zajednica Općine Baška će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Općine Baška. 

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Turističke zajednice Općine Baška korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@visitbaska.hr

Postupak praćenja provedbe propisa 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. 
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Turistička zajednica općine Baška

Adresa
Kralja Zvonimira 114, 51523 BAŠKA
Open in Google maps
Tel.
+385 51 856 817
Fax.
+385 51 856 544
E-pošta
info@visitbaska.hr

36.4°

Krk, Baška
17.07.2024 14:00

Vjetar
E 2 m/s
Vlaga
-%