Kutak za vlasnike kuća i stanova za odmor

INFORMACIJE ZA VLASNIKE STANOVA I KUĆA ZA ODMOR

Poštovani vlasnici vikend kuća i stanova za odmor,

temeljem Zakona o turističkoj pristojbi NN 52/1932/2042/20 postoji obveza prijave i plaćanja  turističke pristojbe za boravak u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Molimo Vas da ovu odluku shvatite ozbiljno i u cilju dobrobiti cijelokupne zajednice pa i vas samih, prijavite svoje ukućane i sebe putem sustava eVisitor.

UPUTE ZA PRIJAVU U SUSTAV E VISITOR

Budući da na našem području postoji veliki broj vikend kuća i stanova (kuće i stanovi koji se koriste povremeno, sezonski i izvan mjesta svog prebivališta) željeli bismo Vas upoznati sa osnovnim odredbama Zakona:

  • Prijava boravka putem sustava eVisitor - sustav prijave i odjave

Obveznik sam može predati zahtjev za otvaranje korisničkog računa u eVisitoru na linku www.evisitor.hr i dobivanja korisničkih podataka (korisničko ime, lozinka, TAN lista);

Potrebna dokumentacija:

  1. vlasnički list (ukoliko nemate može i kupoprodajni ugovor, izvadak iz ZK, rješenje o nasljeđivanju i sl. dokumenti)
  2. osobna isprava (ili kopija osobne isprave) vlasnika kuće ili stana za odmor
  3. OIB vlasnika kuće ili stana za odmor

U slučaju da vlasnik objekta ne može osobno preuzeti korisničke podatke, u njegovo ime to može učiniti opunomoćenik temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

  • Plaćanje turističke pristojbe

Od 01.01.2016. prijave i odjave vlasnika kuća i stanova  za odmor te svih osoba koje borave u njima moguće su isključivo putem sustava eVisitor.

Sustav je dostupan svim korisnicima putem interneta bez potrebe za instaliranjem na računalo. Vlasnici kuća i stanova za odmor sebe i sve osobe koje borave u njihovim objektima moraju prijaviti sami direktno u sustav putem interneta.

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (52/1932/2042/20) turističku pristojbu  plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koji se koriste sezonski ili povremeno.

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu turističku pristojbu plaća kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.

Iznimno, vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu, a to se odnosi na građane Republike Hrvatske i državljane država ugovornika ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Paušalni iznos turističke pristojbe može se uplatiti do 15. srpnja tekuće godine, a nakon 15. srpnja slijedi dnevna cijena turističke pristojbe. Turistička pristojba uplaćuje se prema zaduženjima koje generira sustav eVisitor.

Uplatnicu preuzimate iz sustava eVisitor ili TZO Baška, a plaćanje vršite u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.

UPLATNI RAČUN TURISTIČKE PRISTOJBE:

 U nalogu za plaćanje  ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TURISTIČKA PRISTOJBA BAŠKA
Broj računa primatelja - IBAN: HR9110010051700804747
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: OIB VLASNIKA NEKRETNINE + ŠIFRA OBJEKTA IZ SUSTAVA EVISITOR
Opis plaćanja: plaćanje turističke pristojbe za 202x. god.

Paušalna turistička pristojba plaća se u paušalnim iznosima kako slijedi:

 

2024. godina

 

ZA PRVA DVA ČLANA 
(PO OSOBI)

 

ZA SVAKOG SLJEDEĆEG ČLANA 
(PO OSOBI)

OPĆINA BAŠKA

(Baška, Jurandvor, Batomalj, Draga Bašćanska)

 

16,00 EUR

 

9,00 EUR

 

 

 Osobe koje ne plaćaju turističku pristojbu
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini u kojoj nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
5. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini u kojoj se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Osobe koje plaćaju umanjenu turističku pristojbu
Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju: osobe od navršenih 12 do 18 godina i

Dokazivanje prava na neplaćanje i prava na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe
Pravo na neplaćanje turističke pristojbe odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i slično.

Izjava o preuzimanju TAN liste.pdf

Zahtjev za unos fizičkog obveznika u eVisitor sustav.pdf

Turistička zajednica općine Baška

Adresa
Kralja Zvonimira 114, 51523 BAŠKA
Open in Google maps
Tel.
+385 51 856 817
Fax.
+385 51 856 544
E-pošta
info@visitbaska.hr

10.0°

Krk, Baška
23.04.2024 14:00

Vjetar
E 2 m/s
Vlaga
-%